In ’s-Hertogenbosch

Op de fiets naar de binnenstad

In ’s-Hertogenbosch mag je overal fietsen, en kennen we geen algemeen verbod op het stallen van fietsen. Kom lekker op de fiets naar de binnenstad en stal je fiets in een van de vier grote gratis fietsenstallingen (Kerkstraat, Tolbrug, Wolvenhoek en bij het Centraal Station). Bij al deze fietsenstallingen zijn er oplaadpunten voor de elektrische fiets, toiletten én het is mogelijk om buggy’s te lenen. De gemeente werkt aan uitbreidingen zodat straks vanuit alle invalsroutes gratis fietsenstallingen aanwezig zijn. Voor kortere binnenstadbezoekjes zijn er speciale fietsvakken. Zo staan de gestalde fietsen niet meer in de weg. Een voorbeeld zie je bij McDonald's in de stad. In coronatijd waren er meerdere van dit soort ‘fietsspots’ in de binnenstad. Zo kan iedereen die ‘even’ in de stad is, zijn of haar fiets netjes stallen.

Lekker snel door groen

Als datastad maakt ‘s-Hertogenbosch slim gebruik van allerlei technologische ontwikkelingen. Denk aan slimme verkeersborden, slimme verkeerslichten en het gebruik van de Schwung App voor fietsers. Heb jij ‘m al? Met de app kun je sneller groen krijgen bij het verkeerslicht. Je downloadt de Schwung App eenmalig op je telefoon. Zodra je op je fiets dichterbij een verkeerslicht komt (en je telefoon bij je hebt natuurlijk), geeft de app een signaal af. Het verkeerslicht kan dan sneller op groen springen!

Fietsen is voor iedereen

De gemeente ’s-Hertogenbosch vindt het belangrijk dat iedereen zelfstandig mee kan doen in de samenleving, op een manier die bij hem of haar past. Mobiliteit is hier een belangrijke voorwaarde voor. Verschillende initiatieven zorgen ervoor dat duurzame mobiliteit haalbaar en betaalbaar is voor iedereen. De fietswerkplaats bij Copernikkel in de wijk Boschveld is zo’n initiatief. Hier worden fietsen gerepareerd door en voor bewoners uit de wijk. Zo kunnen nieuwkomers en inwoners met een smalle beurs toch gebruik (blijven) maken van de fiets. Ook organiseert de fietswerkplaats fiets- en verkeerslessen. Daarnaast is er het initiatief Fietsmaatjes. Op een duofiets maken vrijwilligers fietstochten met inwoners met een (tijdelijke) beperking. Fietsen levert dus een uitstekende bijdrage aan de inclusiviteit in onze gemeente.

Meer ruimte voor fietsers

In ‘s-Hertogenbosch kennen we een groot fietsnetwerk dat zich over de hele gemeente uitstrekt. We zorgen voor zoveel mogelijk vrijliggende fietspaden. Ook zorgen we dat de fietser meer ruimte krijgt en waar mogelijk voorrang heeft op ander vervoer. De binnenstadsring wordt autoluw gemaakt en er zijn in de zomer van 2020 twee straten afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Door de straten opnieuw in te richten creëren we ruim baan voor de fiets. Ook leggen we snelfietsroutes aan. De snelfietsroute naar Oss (F59) is al klaar, de snelfietsroutes naar Zaltbommel en Eindhoven zijn in een voorbereidende fase. Ga op de fiets naar het werk en ontwijk de dagelijkse files.